กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราช บริการวิชาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 11

วันที่ 23 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 685 คน)
 
ราชภัฏโคราช บริการวิชาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 11

                  โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงาน
ธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ การจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผศ.วนา กองอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมการออกร้านแสดงผลงานนักศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 33 กลุ่ม ชมการแสดง โดย วงโปงลางสายแนนลำตะคอง จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ
การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงการพิเศษทางการจัดการ และรายวิชาการจัดการเชิงบูรณาการ โดยมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ จำนวน 230 คน ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน มีการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการลงทุน การตลาด การผลิตและโลจิสติกส์ พร้อมให้คำปรึกษาการจัดทำแผนธุรกิจสู่การพัฒนาวิสาหกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายุทธศาสตร์หรือแผนยุทธศาสตร์ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน จำนวน 32 กลุ่ม จาก 16 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากการลงพื้นที่ทำให้เกิดการร่วมมือกันทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและวิสาหกิจชุมชน ได้ร่วมกันออกร้านแสดงผลงานทางธุรกิจ รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่แสดงศักยภาพของคณาจารย์ และนักศึกษา ทางด้านการจัดทำแผนธุรกิจ และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น
 
 
*****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode