กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดทำงบประมาณ

วันที่ 19 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 663 คน)
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดทำงบประมาณ
 
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดทำงบประมาณรูปแบบแบบใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปปรับใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไป โดยได้รับเกียรติจาก นางจิตราภรณ์ มานะทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากร ให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๘๐ คน
 
*****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode