กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมจัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 ก.พ. 2558 )
 
การประชุมจัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและสำนักงานสนับสนุนกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ประชุมจัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่นระหว่างหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่าย 26 อำเภอเพื่อกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
                            วันนี้ ( 10 กพ.2558) เวลา 10.00 น ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น ด้วยจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานสนับสนุนกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ประชุมจัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่นระหว่างหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่าย 26 อำเภอเพื่อกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่และแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอ.จน. จังหวัดขอนแก่น) ให้ไปในทิศทางเดียวกัน รองรับสถานการณ์ในช่วงปกติ ในช่วงเทศกาบสำคัญ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 255 8 กลุ่มเป้าหมาย 150 คนประกอบด้วย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าโรงพยาบาลชุมชน สารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านความปลอดภัยทางถนนแบ่งกลุ่ม เป็นโซน 5 โซน อำเภอในการวิเคราะห์จุดเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในส่วนของเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิเคราะห์จุดอันตราย คือจุดกลับรถหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น สามแยกถนนมิตรภาพตัดกลับถนนกัลปพฤกษ์ และสี่แยกประตูเมือง แต่ละจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากและมีผู้เสียชีวิต และจากข้อมูลของนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือรถจักรยานยนต์ ห้วง 3 ปี อุบัติเหตุการเสียชีวิตลดลง และเป็นข่าวดีที่ขอนแก่นจะมีได้มีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วอัติโนมัติ ในวันที่ 3 เมษายายน 2558 จำนวน 6 ตัว ตลอดถนนมิตรภาพจากเมืองพล ถึงเขาสวนกวาง ทำอย่างไรให้ขอนแก่น หรือการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่กระทบต่อสิทธิในชีวิตประชาชนขั้นพื้นฐาน
 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode