กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โปรแกรมวิชาการจัดการ ราชภัฏโคราชจัดงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 11 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 525 คน)
 

โปรแกรมวิชาการจัดการ ราชภัฏโคราชจัดงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ
ครั้งที่ 11 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 11 การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
กิจกรรมภายในงาน พบกับ การออกร้านนำเสนอผลงานทางธุรกิจของนักศึกษา โดยได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน การนำเสนอแผนธุรกิจ การจัดนิทรรศการทางด้านวิสาหกิจชุมชน และการแสดงความสามารถของนักศึกษา

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมวิชาการจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2200, 1465เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode