กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานเขตบึงกุ่มให้บริการดูดและขนถ่ายไขมันจากบ้านเรือนสถานประกอบการเพื่อกำจัดให้ถูกวิธี

วันที่ 26 มิ.ย. 2558 )
 

สำนักงานเขตบึงกุ่ม บริการรถดูดไขมัน ขนาดความจุ ๑๔ ลูกบาศก์เมตรและรถเก็บไขมันขนาดความจุ ๒ ลูกบาศก์เมตรให้บริการดูดและเก็บไขมันจากบ่อดักไขมันของอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ ในการทำความสะอาดบ่อดักไขมัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันและปัญหาน้ำท่วมขัง รวมทั้งลดปัญหาการปนเปื้อนไขมันในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยจะมีวิธีดูดและเก็บรวบรวมไขมันนำส่งไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป 

หากสถานประกอบการของท่านประสบปัญหาไขมันอุดตันในบ่อดักไขมัน และมีความประสงค์จะใช้บริการของสำนักงานเขตบึงกุ่มในการดูดไขมัน โดยมีอัตราค่าบริการในการดูดหรือเก็บไขมันลูกบาศก์เมตรละ ๒๕๐.-บาท สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น 4 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ถนนเสรีไทย 43 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เวลา 08.00-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการโทร. 02 364 7000 ต่อ 6275 หรือ โทรศัพท์/โทรสาร 02 364 7419  หรือทาง Website ระบบรับแจ้งสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน สำนักงานเขตบึงกุ่ม http://www.bangkok.go.th/buengkum โดยระบุ "ขอรับบริการดูดและเก็บไขมัน"

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode