กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียง

วันที่ 4 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 489 คน)
 
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบ การประกอบการร่วมเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา และหาดจอมเทียน ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ตามที่นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มีนโยบายจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยา และหาดจอมเทียน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการคืนพื้นที่ชายหาดให้ปลอดร่มเตียงทุกวันพุธ โดยมอบหมายให้นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะทำงานจัดระเบียบร่มเตียงชายหาด ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกคน ไม่มีการกางร่มเตียงใดๆ ทำให้เกิดทัศนียภาพมองเห็นชายหาดโล่งสุดสายตา เป็นภาพหาดที่สวยงามไม่เคยปรากฏมาก่อน ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างชื่นชมผลการดำเนินงานในครั้งนี้

สำหรับการประชุมในวันนี้ นายประสิทธิ์ อินทโชติ ป้องกันจังหวัดชลบุรี ได้ชี้แจ้งในที่ประชุมทราบถึง การดำเนินการในช่วงต่อไปนั้น จังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม กำกับ ดูแลร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน 2 ชุด โดยชุดที่1 รับผิดชอบชายหาดพัทยา ส่วนชุดที่ 2 รับผิดชอบชายหาดจอมเทียน โดยทั้ง 2 ชุด ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางละมุง เป็นหัวหน้าชุดคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ติดตาม และตรวจสอบผู้ประกอบการกางร่วมเตียงผ้าใบในบริเวณชายหาดพัทยา และหาดจอมเทียน โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศเมืองพัทยา เรื่องระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบในบริเวณชายหาดพัทยา หาดจอมเทียน และเกาะล้าน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 อย่างเคร่งครัด ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ประกอบการกางร่มเตียงให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เมืองพัทยากำหนด ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากปรากฎว่าผู้ประกอบการกางร่มเตียงรายใดกระทำการฝ่าฝืนประกาศเมืองพัทยา เรื่องระเบียบการกางร่วมเตียงผ้าใบในบริเวณชายหาดพัทยา หาดจอมเทียน และเกาะล้าน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ให้รายงานพร้อมเสนอความเห็นให้นายกเมืองพัทยาพิจารณาลงโทษตามสมควร และหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้นายกเมืองพัทยา เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทราบต่อไป
ส่วนเรื่องต่อมาเป็นการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยา และจอมเทียน จำนวน 16 เรื่อง เช่น กรณีของนายณรงค์ เบ็ญอาหะหมัด ประกอบการไม่ได้น้ำท่วมพื้นที่ประกอบการและชำรุด เมืองพัทยาได้อนุญาตย้ายไปอยู่ซอย2 เป็นการชั่วคราว เพื่อให้เมืองพัทยาดำเนินการปรับปรุงสถานที่ก่อน สำหรับการพิจารณาในวันนี้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางละมุง หัวหน้าชุดคณะทำงานจะดำเนินการแจ้งให้การประกอบการกางร่มเตียงต่อไป
 
**********************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode