กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ม.ราชภัฏโคราช จัดงานสุดยิ่งใหญ่อลังการ ในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558

วันที่ 30 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 442 คน)
 

ม.ราชภัฏโคราช จัดงานสุดยิ่งใหญ่อลังการ
ในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการพระเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ภายใต้ชื่อ "เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พิธีเริ่มจากการแสดงชุดเทิดพระเกียรติ โดย วงโปงลางสายแนนลำตะคอง จาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และการเดินแฟชั่นโชว์ โดย นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล เปิดกรวยเครื่องสักการะ อ่านฉันท์อาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อด้วยประธานในพิธี นายประภาส รักษาทรัพย์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบโล่ ที่ระลึกให้กับคณะนักแสดงนานาชาติ และผู้ให้การสนับสนุน ปิดท้ายด้วย ประธานในพิธี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน รับชมการแสดงชุดพิธีเปิด โดยโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ กว่า 10 ประเทศ อาทิ บังคลาเทศ จีน กัมพูชา อินโดนีเซีย ศรีลังกา เวียดนาม ไทย ฯลฯ และชมนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม โดย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2558 ได้นำนักแสดงท่องเที่ยวชมแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองนครราชสีมา ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และแหล่งเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งยังมีการอบรมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ เรื่อง โคราชศึกษา : ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนโคราช

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงสนพระทัยและให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญาว่า "เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ "วิศิษฎศิลปิน” ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านนี้ จึงทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมโครงการกว่า 10 ประเทศ ซึ่งได้มีการแสดงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมประจำชาติของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ อันจะเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของชาติตนเอง รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด จนไปถึงระดับชาติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode