กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อบต.หาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “29 บาท ครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสดใส” ไร้ถังขยะ ลดมลพิษสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น สร้าง “หาดสองแควโมเดล”

วันที่ 30 ม.ค. 2558 )
นายโกเมศ ช่วยบุญ / สวท.อุตรดิตถ์
 

อบต.หาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "29 บาท ครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสดใส” ไร้ถังขยะ ลดมลพิษสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น สร้าง "หาดสองแควโมเดล”

 

          นายพงศ์เทพ ชัยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ขยะเป็นปัญหาสังคม ที่มีจำนวนมากขึ้น ปัญหาการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชากร ก่อให้เกิดมลพิษในชุมชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้ทำตาม Road map  ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เรื่องการบริหารจัดการขยะของประเทศ จึงจัดโครงการ "29 บาท ครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสดใส” มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชน โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และเมื่อปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว กล่าวอีกว่า ตำบลหาดสองแควมีประชากร 4,195 คน  1,266 ครัวเรือน  มีเนื้อที่ 23,750 ไร่ ไม่มีถังขยะ เพราะประชาชนบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง โดยนำเศษอาหารที่เหลือไปทำน้ำหมักชีวภาพ และนำขยะไปจำหน่ายตามกระบวนการรับซื้อตามราคา ส่วนขยะที่เป็นมลพิษไม่สามารถจำหน่ายได้ ให้รวบรวมส่งไปทำลายอย่างถูกวิธี โครงการดังกล่าวถูกกำหนดภายใต้ชื่อ "หาดสองแควโมเดล”

 

นายโกเมศ  ช่วยบุญ / ทีมข่าว สวท.อุตรดิตถ์ รายงาน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode