กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้นำสมาคมพุทธศาสนาเรียกร้องทั่วโลกขจัดความยากจนและแบนอาวุธนิวเคลียร์ในโอกาสครบรอบ 70 ปีสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง

วันที่ 28 ม.ค. 2558 )
 
          โตเกียว--26 ม.ค.--เกียวโด เจบีเอ็น - เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

          ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมพุทธศาสนาโซคา งักไก อินเตอร์เนชั่นแนล หรือเอสจีไอ (Soka Gakkai International: SGI) ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปี 2558 ในหัวข้อ "ความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนมนุษยธรรมในอนาคต: ขจัดความทุกข์ให้หมดไปจากโลกใบนี้”

          ข้อเสนอประจำปีนี้ ท่านอิเคดะได้ชื่นชมความพยายามในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ซึ่งเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันยุติปัญหาความยากจนทั่วโลก เนื่องในโอกาสที่ยูเอ็นก่อตั้งครบ 70 ปี ท่านอิเคดะได้เรียกร้องให้มีการรำลึกถึงจิตวิญญาณของการจัดตั้งองค์กรขึ้นมา รวมถึงการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างยูเอ็น และประชาสังคม

          ประธานเอสจีไอ ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการฟื้นฟูความเห็นอกเห็นใจทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความสามัคคีของสามัญชน ตลอดจนการมอบอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเอาชนะความทุกข์ยาก และการเปิดโลกให้กว้างขึ้นเพื่อเปิดใจสัมผัสกับมิตรภาพ และความเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการสร้างสันติภาพ เพื่อวางรากฐานไปสู่การขจัดความทุกข์ทรมานของมนุษย์ที่เกิดจากความยากจน และปัญหาความขัดแย้ง

          นอกจากนี้ ท่านอิเคดะได้เปิดตัวข้อเสนเฉพาะด้านต่างๆเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ไร้ที่อยู่อาศัย และผู้ที่อยู่นอกประเทศบ้านเกิดอันเนื่องมาจากเหตุผลด้านเศรษฐกิจ ประธานยังได้นำเสนอเรื่องการปกป้องศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษยชนของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งเป็นหนึ่งใน SDGs พร้อมกับเรียกร้องให้มีการพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อมอบอำนาจให้กับประชาชนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และตะวันออกกลาง รวมถึงการเดินหน้าพัฒนาโครงการนำร่องต่างๆในแอฟริกาตะวันตก

          สำหรับการปลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของข้อเสนอของท่านอิเคดะนั้น ท่านอิเคดะชื่นชมกับเหตุการณ์สำคัญในเดือนตุลาคม 2557 ที่เขตแดน และประเทศต่างๆทั้ง 155 ประเทศได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยผลกระทบด้านมนุษยธรรมของอาวุธนิวเคลียร์ โดยกว่า 80% ของประเทศสมาชิกยูเอ็นพร้อมใจกันแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแล้วว่า อาวุธนิวเคลียร์ไม่ควรถูกนำมาใช้ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม

          ท่านอิเคดะยืนยันว่า ขณะที่ช่องว่างระหว่างประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ และประเทศที่เรียกร้องการปลดอาวุธนิวเคลียร์จะดูห่างกันมาก แต่ทุกประเทศก็มีเจตนาร่วมเดียวกันซึ่งก็คือ การหลีกเลี่ยงผลกระทบอันเลวร้ายที่เกิดจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์ นอกจากนั้น ท่านประธานเอสจีไอ ยังได้กระตุ้นให้บรรดาหัวหน้ารัฐบาลเข้าร่วมการประชุมทบทวนสนธิสัญญาห้ามแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation Treaty: NPT) ประจำปี 2558 พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้นำเหล่านี้ประกาศเจตจำนงว่า  รัฐบาลของตนเองจะขจัดอันตรายใดๆที่เกิดจากอาวุธนิวเคลียร์

          ทั้งนี้ คณะผู้ดำเนินงานกำลังเตรียมจัดการประชุมสุดยอดเยาวชนโลกเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่เมืองฮิโรชิมาในเดือนกันยายน ในฐานะโครงการร่วมมือระหว่างเอสจีไอ และองค์กรเอ็นจีโอต่างๆ ท่านอิเคดะหวังว่า ปฏิญญาของเยาวชนเพื่อยุติยุคสมัยแห่งอาวุธนิวเคลียร์จะถูกนำไปสานต่อ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามสนธิสัญญาห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์อีกแรงหนึ่ง

          ไม่เพียงเท่านี้ ท่านอิเคดะยังได้เรียกร้องให้มีการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นที่ท่านประธานเรียกร้องให้ร่วมมือกันเพื่อเป็นต้นแบบของความร่วมมือในระดับภูมิภาค

          ท่านอิเคดะเน้นย้ำถึงความสำคัญของในการฟื้นฟูการประชุมสุดยอดไตรภาคีระหว่างจีน-เกาหลี-ญี่ปุ่น ตลอดจนเรียกร้องให้ผู้นำของทั้งสามประเทศร่วมฉลองครบวาระ 70 ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยการให้คำมั่นว่า จะไม่กลับไปทำสงครามอีก และจะร่วมมือกันสนับสนุน SDGs

          ในการประชุมระดับโลกเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสมัยที่ ๓ (World Conference on Disaster Risk Reduction) ของยูเอ็นที่เมืองเซ็นไดของญี่ปุ่น เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ท่านอิเคดะกล่าวว่า SGI จะจัดเวิร์คช็อปซึ่งตัวแทนของประเทศทั้งสามจะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อป้องกันภัยพิบัติ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูช่วงหลังภัยพิบัติ

          ท่านอิเคดะยังปรารถนาที่จะได้เห็นการสร้างความร่วมมือระหว่างเยาวชนจีน-เกาหลี-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นช่องทางให้คนวัยหนุ่มสาวมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของยูเอ็น รวมทั้งช่วยผลักดันโครงการไตรภาคีอื่นๆ

          ไดซาขุ อิเคดะ นักพุทธปรัชญา นักประพันธ์ นักสร้างสันติภาพ (พ.ศ. 2471-ปัจจุบัน) และประธานของสมาคมพุทธศาสนาโซคา งักไก อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจีไอ) ซึ่งเป็นองค์กรพุทธศาสนา ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพที่ได้แนะนำแนวทางในการรับมือกับความท้าทายระดับโลกทุกๆปีนับตั้งแต่ปี 2526

          ปีนี้เป็นการครบรอบปีที่ 40 ของเอสจีไอ หลังจากก่อตั้งขึ้นที่เกาะกวมในวันที่ 26 มกราคม 2518 ในปัจจุบัน เอสจีไอเชื่อมโยงผู้คนกว่า 12 ล้านคนใน 192 ประเทศ และเขตแดนทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธธรรมของพระนิชิเร็น และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน ทางสมาคมได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา ตามหลักมนุษยธรรมของศาสนาพุทธที่มีมาอย่างยาวนาน

          แหล่งข่าว: โซคา งักไก อินเตอร์เนชั่นแนล

          ติดต่อ:
          โจน แอนเดอร์สัน
          สำนักงานข้อมูลสาธารณะ
          โซคา งักไก อินเตอร์เนชั่นแนล
          โทร. +81-80-5957-4711
          แฟกซ์: +81-3-5360-9885
          อีเมล: janderson[at]sgi.gr.jp

          

          AsiaNet 59289
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode