กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี ขอเชิญประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่ 28 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 577 คน)
 
ขอเชิญประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง
ประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 
 
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน พร้อมทั้งเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง (ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ 2 เมษายน) ประดับตราสัญลักษณ์ฯ ตลอดเดือนเมษายน 2558 หรือตามอัธยาศัยและตามความเหมาะสม

จังหวัดชลบุรี จึงได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อประดับในโครงการฯ กิจกรรม หรือสิ่งของใดๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งขอพระราชทานพระราชานุญาต ไปที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา โทร. 0 2280 1640 – 1 ต่อ 123 โดยตรง และสามารถสืบค้นภาพตราสัญลักษณ์ฯ และสีของพื้นธงได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย WWW.gad.moi.go.th เมนูหลัก "งานสำคัญ” หัวข้อ "ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode