กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รองผู้ว่าราชการ จ. ปทุมธานี(นายวินชัย อุยางกูร) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว

วันที่ 23 ม.ค. 2558 )
 

รองผู้ว่าราชการ จ. ปทุมธานี(นายวินชัย อุยางกูร) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว

                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายงานว่า  วันนี้ (23 มค58) เวลา 14.00 น. นายวินชัย อุยางกูร รองผุ้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว  ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  โดยคณะอนุกรรมการ ฯ จำนวน 18 คน เข้าร่วมประชุม อาทิ ผอ.ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ปทุมธานี   (นางรัตนาวรรณ เลิศศิริกุล)  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (นางรุ่งทิวา สุดแดน) อนุกรรมการและเลขานุการ

               การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว ครั้งที่ 1/2558  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้  แนวทางการปฏิบัติ ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว สร้างความเข้มแข้งให้กับครอบครัว  เสนอให้นำแนวทางทางศาสนามาแก้ไขปัญหาสังคม อาทิ เรื่องยาเสพติด  เด็กตีกัน เสนอการสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสื่อออนไลน์  การจัดกิจกรรมร่วมกันใน 3 วัย ได้แก่  พ่อแม่  ลูก และปู่ย่าตายาย การนำเด็กอาชีวศึกษามาทำกิจกรรมกับผู้สูงวัย เช่น การสอนการใช้ไอที (โทรศัพท์มือถือ) ให้กับผู้สูงวัย  การจัดประชุมสมัชชาครอบครัว กำหนดจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2558   มีการเสวนา "รู้จัก เข้าใจ แก้ไขปัญหาครอบครัว” ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข  ประกอบด้วย การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  ความขัดแย้งและความรุนแรง  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode