กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานเกษตรภาคอีสานและงานวันกระบือแห่งชาติครั้งที่ 19 ปี 2558

วันที่ 23 ม.ค. 2558 )
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานวันเกษตรภาคอีสานและงานวันกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ปี 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานวันเกษตรภาคอีสานปีนี้ เป็นปีที่ 24 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2558-1 กุมภาพันธ์ 2558 รวม 10 วันภายใต้คำขัวญ เกษตรอีสานพัฒนาชาติ เฉลิมราชกุมารี
                                วันนี้ ( 23 มกราคม 2558) เวลา 09.00 น ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558และงานวันกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับงานวันเกษตรภาคอีสานพัฒนามาจากการจัดงานวันขายผลผลิตการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดงานมาปี นี้เป็นปีที่ 24 ซึ่งปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2558-1 กุมภาพันธ์ 2558 รวม 10 วันภายใต้คำขัวญ เกษตรอีสานพัฒนาชาติ เฉลิมราชกุมารี” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชุมมายุครบ 60 พรรษามุ่งเน้นกิจกรรมนิทรรศการการเทิดพระเกรียติและนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในด้านการพัฒราการเกษตร ความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริฯต่อการพัฒนาประเทศ นิทรรศการเพื่อนพึ่งพา(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ความก้าวหน้าทางวิชาการเกษตร วัตถุประสงค์หลักการจัดงานยังให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร ฝึกอบรมอาชีพเกษตร ส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตร เผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้นักเรียนนักศึกษาเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตร นอกจากนี้กิจกรรมในงาน จัดงานวันกระบือแห่งชาติครั้งที่ 19 งานวันปลาสวยงามอีสานร่วมประสานคนใจเดียวกัน การประกวดผลงานด้านการเกษตร การแข่งขันทักษะการเกษตร การประกวด/แข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้าน จากไก่พื้นเมือง ออกร้านจำหน่ายผลผลิตการเกษตร หัตถกรรม สินค้าพื้นเมืองกลุ่มเกษตรกร ศิลปาชีพจากกลุ่มประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียน และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการเกษตรอีสานครั้งที่ 4 ซึ่งในแต่ละ ปี จะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานกว่า 500,000 คน บนเนื้อที่ 600 ไร่ และปีนี้เป็นการจัดงานโอกาสมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบ 50 ปี
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode