กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มอบแก่ผู้ยากไร้ 61 หลัง

วันที่ 20 ม.ค. 2558 )
นายโกเมศ ช่วยบุญ / สวท.อุตรดิตถ์
 

เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มอบแก่ผู้ยากไร้ 61 หลัง

            นางยุภา กิตตินภดล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 61 หลัง เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้ 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้แรงงานประชาชนในพื้นที่ร่วมกันก่อสร้าง ขณะนี้ส่งมอบไปแล้วจำนวน 40 หลัง ประกอบด้วย อำเภอเมือง 5 หลัง พิชัย 11 หลัง ตรอน 7 หลัง ฟากท่า 4 หลัง ทองแสนขัน 4 หลัง ลับแล 4 หลัง น้ำปาด 3 หลัง ท่าปลา 1 หลัง บ้านโคก 1 หลัง

            นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะมอบให้กับผู้ยากไร้ อีกจำนวน 21 หลัง ส่วนหนึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับผู้ยากไร้ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2558

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

นายนิธิศ  สุกกล้า  สวท.อุตรดิตถ์ รายงาน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode