กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สพฐ. พัฒนาต่อยอดด้านระบบสมองกลฝังตัวของหุ่นยนต์บินได้

วันที่ 20 ม.ค. 2558 )
ทีมประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ สพฐ.
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านระบบสมองกลฝังตัวของหุ่นยนต์บินได้ (Quadrotor Code Controller Flying Machine) ให้กับโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาและโรงเรียนนำร่อง 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

นายพิธาน ฟื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านระบบสมองกลฝังตัวของหุ่นยนต์บินได้ (Quadrotor Code Controller Flying Machine) ให้กับโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาและโรงเรียนนำร่อง โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 30 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 60 คน ในงานครบรอบ 1 ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะเป็นสามขั้น คือขั้นต้นด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบสมองกล ขั้นที่สองการเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่อากาศยานตามที่กำหนด และขั้นสูงเป็นการเขียนโปรแกรมปรับแต่งแก้ไขการควบคุมอากาศยาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรทั้งภายนอกและภายใน อาทิ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กรมช่างอากาศ และนักวิชาการอิสระ

 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศในสาขาที่ถนัดและสนใจด้านการเรียนรู้และฝึกทักษะ ด้านระบบสมองกลฝังตัวของหุ่นยนต์บินได้ สำหรับเด็กรายบุคคลบนแผนพัฒนาตนเองสามารถร่วมกันเป็นผู้นำสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับสถาบันทางวิชาการด้านการบิน ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ

 

นายพิธาน กล่าวต่อว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรจากโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาและโรงเรียนนำร่อง ได้มีความรู้และตระหนักในความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ทฤษฎีวิทยาศาสตร์อากาศพลศาสตร์จนเกิดทักษะ ความชำนาญ นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลให้เป็นเลิศตามศักยภาพความสามารถของแต่ละคน เป็นตัวอย่างผู้นำการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และประยุกต์ใช้แก่โรงเรียนอื่นๆ และผู้สนใจทั่วไป อย่างแพร่หลายต่อไป

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode