กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประชุมสัมมนาโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน

วันที่ 20 ม.ค. 2558 )
 
จังหวัดขอนแก่นประชุมสัมมนาโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน เตรียมพร้อมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการจังหวัดขอนแก่นประชุมสัมมนาโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน เตรียมพร้อมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมในการเช้าสู่ประชาคมอาเซียนและรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
                             วันนี้( 20 มกราคม 2558) เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน เตรียมพร้อมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 และรับฟังความคิดเห็นจากภาคีต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตร์และการดำเนินการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นายยรรยง วิไลพงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงานว่า จังหวัดขอนแก่นใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มิมีที่ 3 ก้างสู่สากล ขยายโอกาสเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) ตามทิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ระยะเร่งด่วน (ปี 2556-2558) ขอนแก่นมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางภาคอีสาน ที่ตั้งกงสุลจีน เวียดนาม เปรู ลาว มีการตั้งศูนย์ประสานงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดขอนแก่นที่ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นอ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีการพัฒนาสนามบินขอนแก่น งบ 600 ล้านเพิ่มการรองรับ 2 ล้านคน ภนนทางลอดรถไฟถนนหลังศูนย์ราชการ-มิตรภาพ 300 ล้าน ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 3 (ถนนศรีจันทร์-เหล่านาดี) ถนนผังเมืองขธ 5 ถนนมิตรภาพหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง หน้าค่ายศรีพัชรินทร และมีการแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม รับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ 200 ส่วนราชการ เรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทบทวนบริบทจังหวัด ทิศทางจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตร์ต่อไป
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode