ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554

วันที่ 21 ก.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2554 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงานมีนิทรรศการผลผลิตทางการศึกษา การแสดงความสามารถ ทางด้านสุนทรีย์ และการแข่งขันความสามารถตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนคนอ่าน 1691 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน