สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 21 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ถ.ดำรงรักษ์ สนใจติดต่อ 0-2354-7528 (22/04/2557) / ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผิดกฎหมาย ! รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร…

วันที่ 19 ก.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นางอัจฉรา ราชแก้ว นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ในปัจจุบันพบว่า ได้มีการนำรถจักรยานยนต์มาต่อเติมดัดแปลงสภาพเสริมพ่วงข้างและนำมารับจ้างบรรทุกโดยสาร โดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น อีกทั้ง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว เห็นว่าการนำรถจักรยานยนต์มาดัดแปลงสภาพเสริมพ่วงข้างโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔ ประกอบมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่สามารถนำไปใช้เพื่อรับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ เนื่องจากไม่มีความปลอดภัยเพียงพอจะก่อให้เกิดอันตรายแก่คนโดยสารได้ ซึ่งจะใช้ได้ก็แต่เฉพาะการบรรทุกสิ่งของส่วนตัวเท่านั้น ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) มาตรา ๓
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐-๓๕๔๑-๒๔๖๓ สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอเดิมบางนางบวช โทร. ๐-๓๕๕๗-๘๔๙๐ สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอสองพี่น้อง โทร. ๐-๓๕๕๘- ๙๕๐๘
จำนวนคนอ่าน 1855 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ