กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งดเหล้าเข้าพรรษาทำดีถวายในหลวง ครบ 84 พรรษา

วันที่ 8 ก.ค. 2554 )
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 
งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ครบ 84 พรรษา นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดแนวทางการณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ครบ 84 พรรษาและร่วมฉลองครบรอบ 2,600 ปี การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจัดประชุมคณะกรรมการในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา 13.30-16.30 น ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโอเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นมองเห็นความสำคัญของปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจึงกำหนดนโยบายและมาตรการในหารควบคุม ตามโครงการขอนแก่น อยู่ดีมีสุข ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เพื่อให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีการบูรณาการหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สังคมอยู่ดีมีสุข ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดในโลก โดยใช้มาตรการในการดำเนินการที่สำคัญตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535และผลกระทบจากยาสูบยังก่อให้เกิดโรคแก่ผู้ดื่มกว่า 60 โรค และเป็นสาเหตุการตายของอุบัติเหตุ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode