กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สาธารณสุขปากน้ำจัดโครงการฟันเทียมพระราชทาน

วันที่ 8 ก.ค. 2554 )
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 
สาธารณสุขปากน้ำจัดโครงการฟันเทียมพระราชทาน
 
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูญเสียฟัน
         นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดทำโครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนทันตกรรม จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการพัฒนารับบริการทันตกรรม ให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มนักเรียน ทุกคนทุกสิทธิ์ ให้รับการตรวจคัดกรองและการจัดบริการเคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อป้องกันฟันผุ การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และบริการใส่ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ (เฉพาะสิทธิบัตรทอง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
         จึงขอเชิญชวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ไปรับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขึ้นทะเบียน ได้ที่โรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยทุกแห่ง โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค บางพลี โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า พระประแดง และโรงพยาบาลชัยปราการ พระประแดง พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนคลินิกทันตกรรมเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ฯลฯ สมัครเข้าร่วมจัดบริการทันตกรรมในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะสนับสนุนงบประมาณตามปริมาณงานและเกณฑ์ที่กำหนด สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐๒ ๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๑๔,๑๑๕เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode