กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแกนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนปี 2558

วันที่ 15 ธ.ค. 2557 )
 
ขอนแก่นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ จังหวัดขอนแก่นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗-๖ มกราคม ๒๕๕๘ (๗ วัน) "มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกถนน”
                นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗-๖ มกราคม ๒๕๕๘ (๗ วัน) "มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกถนน”เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด อำเภอและอปท.จัดทำแผนบูรณาการมีเป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๗และให้จังหวัดอำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดเป้าหมายดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงแต่ละแต่ละพื้นที่ พร้อมส่งเสริมการเฉลิมฉลองให้ถูกต้องตามประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนปี ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการบาดเจ็บการสุญเสีย ทรัพย์สิน รวมทั้งรณรงค์ ผ่านสถานศึกษา ปฎิบัติตามกฎจราจร สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ใช้ความเร็วดื่มแอลกอฮอล์ขณะ­­ขับขี่จุดอันตราย การยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลตามนโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ปี ๒๕๕๔ –๒๕๖๓ เป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ ๕๐ น้อยกว่า ๑๐ คนต่อแสนประชากร ในปี ๒๕๖๓ จะมีการประชุมร่วมกับคระกรรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกวัน ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗- ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ส่วนสถิติ ๗ วันอันตรายเทศกาลปีใหม่๒๕๕๗ ตาย ๓๖๖ศพ เจ็บ ๓,๓๔๕ เสียชีวิต ๒๑ ราย ขอนแก่นสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเฝ้าระวัง ๗วันอันตราย เทศกาลปีใหม่๒๕๕๗ เกิดขึ้น ๔๒ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๔๑ ราย เสียชีวิต ๘ ราย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ อ.ชุมแพ, น้ำพอง และ โนนศิลา ขณะที่ รถจักรยานยนต์ ยังคงเป็นพาหนะของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด สาเหตุยังคงเกิดจากการขับรถขณะเมาสุราผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่อว่า การจับกุมในคดีฝ่าฝืนกฎจราจร ตลอดทั้ง ๗ วัน มากกว่า ๓๐,๐๐๐ ราย ขณะที่ การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่อยู่ในเส้นทางถนนสายรอง และภายในชุมชน หมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางจังหวัดกำหนด และสอดรับกับแผนปฏิบัติการของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode