กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การจัดสร้างเหรียญที่ระลึกรุ่นรวมพลังในโอกาสก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 15 ธ.ค. 2557
 
การจัดสร้างเหรียญที่ระลึกรุ่นรวมพลังในโอกาสที่ก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับกองอนวยการรักษาความมั่นคงภายใน)กอ.รมน.) ภาค2 จังหวัดอุดรธานีและนครราชสีมา จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลที่ระลึก "รุ่นรวมพลัง” ในโอกาสที่ก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จังหวัดอุดรธานี เพื่อหารายได้สมทบทุนการก่อสร้าง เป็นวัตถุมงคลที่ระลึกให้พุทธศาสนิกชนไว้กราบไหว้บูชา
                         นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดทำโครงการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา อุดรธานี เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ และเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของกำลังพลและประชาชน รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงมาสักการะบูชา กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด จึงได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึก "รุ่นรวมพลัง” ขึ้น เพื่อหารายได้สร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้พุทธศาสนิกชนมีเหรียญไว้กราบไหว้บูชาให้ประสบผลในสิ่งอันพึงปรารถนา และแจกจ่ายเหรียญให้กับทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดน และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ด้านหนึ่งเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประทับยืน พระหัตถ์ขวาหลั่งน้ำทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ มีชื่อหน่วยงานและวันที่กระทำเปิดศาล คือ วันที่ 8 ธันวาคม 2557 อีกด้านหนึ่งเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าภูผาแดง ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พระเกจิอาจารย์ที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศ และข้อความด้านบนเป็นชื่อรุ่น "รุ่นรวมพลัง” ด้านล่างเป็นชื่อหลวงปู่ลี กุสลธโร ฯ สำหรับการจัดสร้างเหรียญครั้งนี้ จัดสร้างด้วยเนื้อโลหะ ๕ ประเภท เนื้อทองคำ ๔๙๙ เหรียญ , เนื้อเงิน ๒,๙๙๙ เหรียญ , เนื้อนวโลหะ ๕,๙๙๙ เหรียญ , เนื้ออัลปาก้า๙,๙๙๙ เหรียญ และเนื้อทองแดง ๒๙,๙๙๙ เหรียญ ซึ่งเหรียญทองแดงในจำนวน ๒๙,๙๙๙ เหรียญนี้ ใช้เช่าบูชาเพียง ๙,๙๙๙ เหรียญ ส่วนอีก ๒๐,๐๐๐ เหรียญ จะแจกจ่ายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ผู้สนใจเช่าบูชาเป็นที่ระลึกสั่งจองได้ที่ กองทัพภาคที่ ๒ โทร.๐๔๔-๒๔๖๓๑๑ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา โทร.๐๘-๙๗๑๗-๘๔๘๔ , ๐๘-๙๙๔๙-๗๔๘๓และที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี โทร.๐๔๒-๒๔๘๗๗๗ , ที่ขอนแก่นมี 12 เหรียญ ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๔ ภายในวนที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode