กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

วันที่ 15 ธ.ค. 2557 )
 
ขอนแก่นเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ขอนแก่นเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
                                  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ตรงกับวันเสาร์ที่ วันที่๑๐ มกราคม ๒๕๕ และในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ให้เป็นสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ คำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๘ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ คำขวัญวันเด็ก คือ ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เผยแพร่ปฏิญานสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการมีส่วนร่วมในสังคม มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ขอนแก่นจัดกิจกรรมที่มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชนินทร มีการมอบเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ กิจกรรมแสดงบนเวที ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมหน่วยงานราชการและเอกชน การแสดงดนตรี อาวุธยุทโทปกรณ์ การยิงปืน เล่นเกมส์ แจกของรางวัล แข่งขันกีฬาวันเด็กแล้ว น้อง ๆ จะพบกับการแสดงอุปกรณ์ทางการทหาร กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย สถานที่จัดงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น NBT –ขอนแก่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น สามารถบริจาคทรัพย์สิ่งของได้ที่สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ โทร. ๐๔๓-๒๔๖๖๖๓-๕ ต่อ ๒๖๕
 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode