ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
“เลคิเซ่”นำผู้บริหารระดับสูง 28 กลุ่มบริษัทสัมมนาลดใช้พลังงาน

วันที่ 8 ก.ค. 2554 )
 
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟและผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเลคิเซ่ (LeKise) โดยนายดำรงศักดิ์ เชื่องยาง ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ และนายนพดล เจริญวิริยะธรรม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมทีมงานร่วมกันให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก 28 กลุ่มบริษัท ที่ให้เกียรติร่วมงานสัมมนาในโครงการ.....เลคิเซ่ลดใช้พลังงาน ประสานช่วยเหลือสังคม รุ่นที่ 4 ....ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับรู้ถึงสถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในประเทศ พร้อมเรียนรู้การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเยี่ยมชมโรงงานบริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ผลิตหลอดไฟและผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ซึ่งผู้บริหารที่เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งหมดสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ภายในองค์กรของตนเองได้ทันที การจัดสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ณ บ้านคุ้งน้ำรีสอร์ท จ.สมุทรสาคร
จำนวนคนอ่าน 729 คน จำนวนคนโหวต 0 คน