กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมการฝึกซ้อมแผนภัยจากอัคคีภัย ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 6 ก.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขุนช้าง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมแผนภัยจากอัคคีภัย ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาอันตราย และลดการสูญเสียจากภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จะดำเนินการฝึกซ้อมแผนภัยจากอัคคีภัย ณ บริเวณตลาดเก้าห้อง หมู่ ๒ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อป้องกันมิให้พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวตื่นตระหนกในสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอแจ้งให้พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode