กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งานวันศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น 2554

วันที่ 6 ก.ค. 2554 )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
คณะแพทยศาสตร์หาวิทยาลัยขอนแก่นแถลงข่าวจัดงานวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2554


วันนี้ (5ก.ค.54) ที่ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน และประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนวันศรีนครินทร์ เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีพ.ศ.2507 ตามนโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษาของรัฐบาล เพื่อให้มีมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2551 โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางในศูนย์กลางในการศึกษาแพทยศาสตร์ที่เน้นชุมชนเป็นหลัก รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.18 ซึ่งเริ่มเปิดอาคารชั่วคราวเพื่อเป็นการเรียนการสอน โดยใช้โรงพยาบาลของอาคารโรคเรื้อนเดิมบริเวณสีฐาน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเรือนไม้ชั้นเดียว และรู้จักกันดีในนามโรงพยาบาลฮัท มีเตียงรับผู้ป่วยไว้เพื่อการศึกษาจำนวน 36 เตียง ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ก.ย.19 ได้เปิดแผนกผู้ป่วยในและได้ขยายเตียงรับผู้ป่วยไว้รักษามากขึ้น กระทั่งปัจจุบันนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์เปิดให้บริการคนไข้จำนวน 991 เตียง และมีแนวโน้มเปิดให้การบริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับปี 2554นี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีรายรับสุทธิเข้าสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์เป็นเงินจำนวน 54,941,273 บาท 70 สตางค์ และทางคณะแพทยศาสตร์ได้นำดอกผลจากเงินกองทุนไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และได้จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพทย์รวมทั้งสิ้น 23,781,720 ล้านบาท อาทิเช่น การช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการรักษาสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และการฝึกอบรมของแพทย์เช่น การจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดใช้กระบอกฉีดยา เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลโดยอัตโนมัติ และเงินสมทบเพื่อซื้อรถตู้รับศพผู้บริจาคร่างกาย ฯ นอกจากนั้นเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น จัดซื้อเครื่องปั่นตะกอนชนิดความเร็วสูงพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ชุดเครื่องปั่นสำหรับบดเนื้อความเร็วสูง เป็นต้น และสนับสนุนการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเช่น เงินสมทบเพื่อรถบริการตรวจสุขภาพครบวงจรเคลื่อนที่ เงินสมทบทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนวันศรีนครินทร์ ซึ่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ยังขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเปิดให้บริการรักษาพยาบาล ที่อาคารสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีอนุสรณ์
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศได้ร่วมบริจาคทรัพย์ตามศรัทธาได้ที่สำนักงานกองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-363688 ในวันและเวลาราชการหรือที่งานประชาสัมพันธ์โทรศัพท์ 043-363710 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับงานวันศรีนครินทร์ในปีนี้ ก็คงมีเจตนารมย์อันมุ่งมั่นที่ให้ประชาชนทั้งประเทศได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณและไม่ลืมสมเด็จย่า และเพื่อเป็นการกระจายพระเกียรติคุณได้ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งอาจจะได้รับข่าวสารจากสื่อทุกประเภท ซึ่งมีการเผยแพร่สื่อดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้สำหรับเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทรานั้น ก็จะนำมาสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ และก็จะนำไปดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเงินส่วนใหญ่ก็จะจ่ายเป็นดอกเบี้ยเพื่อที่จะให้กองทุนวันศรีนครินทร์ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมรับชมรายการพิเศษเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และร่วมกันบริจากทรัพยบ์ตามศรัทราในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 21.30-23.30 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ โดยท่านสามารถโทรศัพท์เข้าร่วมการบริจากในรายการได้ถึง 40 คู่สาย หมายเลข 043-204000 และร่วมตอบปัญหาสุขภาพหมายเลข 043 -204570-82 ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode