กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มข.ทำโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำดีถวายในหลวง

วันที่ 5 ก.ค. 2554 )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
มข. จัดโครงการทำดีเพื่อ มข. ปีที่ 3 ส่งเสริมนักศึกษาทำความดีเชิงรุก ที่บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรม ทำดีเพื่อ มข. รุ่นที่3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี และ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน และ ผศ.ดร. นิภา มิลินทวิสมัย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก "รุจ เดอะสตาร์” นายศุภรุจน์ เตชะตานนท์ นักร้องดัง ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำปี 2553 มาร่วมกิจกรรมพูดคุยถึงการแบ่งเวลาในการเรียน การทำกิจกรรมระหว่างเรียน และการทำงาน บรรยากาศภายในงาน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และบรรดาแฟนคลับของรุจ เป็นอย่างมาก
ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี เผยว่า ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์ และตอบแทนคุณให้แก่สถาบันศึกษา จึงได้โครงการทำความดีเพื่อ มข. ขึ้น โดยจัดสรรทุนสนับสนุนให้นักศึกษาจัดทำโครงงานคุณธรรมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมในเชิงรุก ให้นักศึกษารู้สึกเป็นเจ้าของ ผ่านโครงงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งกำหนดขึ้นจากความสนใจของกลุ่มนักศึกษา ภายใต้กรอบที่กำหนด เน้นการปฏิบัติงานด้วยความพากเพียรประมาณ 3-4 เดือน เพื่อนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาด้านศีลธรรม และเพื่อสร้างตัวอย่างกิจกรรมที่ดี เพิ่มสิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ขยายวงกว้าง เห็นเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ศ.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode