กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ

วันที่ 29 พ.ย. 2557 )
สวท.เพชรบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ คือ 1.สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว (บริเวณบ้านตานัด) ราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 273,00.00 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป และผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ อบต. เขากระปุก ในราคาชุดละ 300 บาท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-793241 ในวันและเวลาราชการ 2.สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว (ซอยป่าลาน) ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 273,000.00 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป และผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนการคลัง ในราคาชุดละ 300 บาท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-793241 ในวันและเวลาราชการ 3.สอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาหมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 509,500.00 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป และผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนการคลัง ในราคาชุดละ 500 บาท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-793241 ในวันและเวลาราชการ 4.สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) บ้านเขาอ่างแก้ว โดยมีขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 3.50 เมตร ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 1,524,000.00 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป และผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนการคลัง ในราคาชุดละ 1,500 บาท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-793241 ในวันและเวลาราชการเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode