กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ

วันที่ 29 พ.ย. 2557 )
สวท.เพชรบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ คือ 1. สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ครั้งที่ 3 ) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00-10.30 น. เป็นต้นไป และผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-796681 ในวันและเวลาราชการ 2. สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ขนาดไม้เกิน 50 คน แบบตอกเข็ม ราคากลางในการก่อสร้าง 1,704,244 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00-11.30 น. เป็นต้นไป และผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-796681 ในวันและเวลาราชการเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode