กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดตาก มีผู้เสนอชื่อครูเพื่อคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๔ คน

วันที่ 28 พ.ย. 2557 )
บำรุง เนียมนาค/ส.ปชส.ตาก
 
            จังหวัดตาก มีผู้เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับ "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ระดับจังหวัด เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างประโยชน์ต่อการศึกษา ๔ คน
          นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราขทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษา โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่า"รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ "Princess Maha Chakri Award” (PMCA) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างคุณค่าประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ ประเทศละ ๑ รางวัล ดำเนินการทุก ๆ ๒ ปี โดยจะพระราชทานรางวัลครั้งแรกในปี ๒๕๕๘ และได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดตาก มีผู้เสนอชื่อรวมทั้งหมด ๔ คน
 
 
 
-----------------------------------------------------------เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode