กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดพิธีเปิดหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการบรมราชาภิเษกตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 4 ก.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินงานหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด และอำเภอบางปลาม้า ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ บ้านสังโฆ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะมีพิธีเปิดหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการบรมราชาภิเษกตามแนวพระราชดำริ ในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณวัดสังโฆ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านสังโฆ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode