กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ จ.สุพรรณบุรี ปี 2556

วันที่ 4 ก.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ จ.สุพรรณบุรี ปี 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคต และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
(4 ก.ค. 54) ที่ห้องประชุมวีไอพี ด้านหลังศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ จ.สุพรรณบุรี ปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ และทิศทางในอนาคต รวมทั้ง ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีการบูรณาการในทุกๆ ด้าน สำหรับสาระสำคัญของการประชุม ประกอบด้วย แนวทางการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของแผนพัฒนาจังหวัด แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปี 2556 ทบทวนศักยภาพและประเด็นการพัฒนาจังหวัด ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง รวมไปถึงการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นการพัฒนา (SWOT Analysis) โดยมีวิทยากร จากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ RDC หรือ IGP ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. บรรยายให้กับตัวแทนของส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2554 จำนวน 100 คน
สำหรับข้อมูลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ หน่วยงานราชการต่างๆ จะนำกลับไปทบทวนแผนงานโครงการก่อนที่จะมาร่วมประชุมหาข้อสรุปอีกครั้งในเดือนสิงหาคม เพื่อนำเสนอต่อสำนักงบประมาณ ผ่านไปยังคณะรัฐมนตรี ลงมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode