กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการขอนแก่นพรรคเพื่อไทยชนะ ยกทีม 10 เขต

วันที่ 4 ก.ค. 2554 )
สำนักงานคณะกรรมการกรฃารเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
 
ข่าวที่ ๑๓๐๙/๒๕๕๔ ผลการนับคะแนนไปอย่างไม่เป็นทางการ สส.ขอนแก่น ทั้ง 10 เขต สรุปผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ได้รับคะแนนเสียง ชนะคู่แข่งยกทีม...
เมื่อเวลา 10.00 นวันที่ . 4 ก.ค. นายมนตรี เกียรติกำจร ผอ.กกต. จ.ขอนแก่น ได้สรุปคะแนนการเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่น ทั้ง 10 เขต สรุปการใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 1-10 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 54 ผู้มีสิทธิ์ 1,202,906 ผู้มาใช้สิทธิ์ 974,406 บัตรทั้งหมด 1,370,142 ใบ นอกเขตฯ 58,945 ใบ ที่ใช้ 974,406 บัตรดี 898,668 บัตรเสีย 39,077 บัตรไม่ประสงค์ฯ 26,661 บัตรที่เหลือ 458,106 เขตเลือกตั้งที่ เขต 1หมายเลข 1 นาย จักริน พัฒน์ดำรงจิตร 53,579 คะแนน หมายเลข 10 นาย สุนทร ลีซีทวน23,821 คะแนน หมายเลข 16 นาย พงษ์เทพ มุสิเกตุ4,870 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2หมายเลข 1 นาย ภูมิ สาระผล60,465 คะแนน หมายเลข 14 นาย สุริยนต์ วะสมบัติ14,767 คะแนน หมายเลข 16 นาย อัษฎางค์ แสวงการ11,676 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3หมายเลข 1 นาย จตุพร เจริญเชื้อ66,204 คะแนน หมายเลข 14 นาย อรรถพล ชัยนันท์สมิตย์16,241 คะแนน หมายเลข 16 นายปัญญา ศรีปัญญา 15,074 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4หมายเลข 1 นาง มุกดา พงษ์สมบัติ73,511 คะแนน หมายเลข 14 นาย ณรงค์เลิศ สุรพล16,953 คะแนน หมายเลข 10 นาย สงคราม เมืองมนตรี7,043 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5หมายเลข 1 นาย สุชาย ศรีสุรพล60,046 คะแนน หมายเลข 16 ดาบตำรวจ พิชิต ศรีวิไล12,573 คะแนน หมายเลข 10 นาย วุฒิพงศ์ ศุภรมย์4,978 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ เขต 6หมายเลข 1 นาย สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์51,644 คะแนน หมายเลข 14 นาย สมพงษ์ ปู่เพ็ง29,739 คะแนน หมายเลข 10 นาย ชยนนท คำเบ้า3,595 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ เขต 7หมายเลข 1 นาย นวัธ เตาะเจริญสุข50,854 คะแนน หมายเลข 2 นาย จงรักษ์ คุณเงิน30,492 คะแนน หมายเลข 10 นาย สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี3,544 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8หมายเลข 1 นาง ดวงแข อรรณพพร77,472 คะแนน หมายเลข 16 นาย คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล6,743 คะแนน หมายเลข 10 นาย บรรพต พงษ์โพธิ์ชัย6ล169 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 9หมายเลข 1 ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิชย์74,220 คะแนน หมายเลข 10 นาย วรพัชร พิงคารักษ์5,997 คะแนน หมายเลข 16 นาย สุระ สิทธิศิริสาร3,480 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 10หมายเลข 1 นาย เรืองเดช สุพรรณฝ่าย51,372 คะแนน หมายเลข 16 นาย เปรมศักดิ์ เพียยุระ31,581 คะแนน หมายเลข 10 นายอุดมการณ์ วรกิจ 2,760 คะแนน
ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode