กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนชาวสุพรรณไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

วันที่ 2 ก.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นางอุไรวรรณ รัตนแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนชาวสุพรรณบุรี ร่วมใจกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ในหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านที่ท่านมีชื่ออยู่
สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้งสิ้น ๒๙ ราย ใน ๕ เขตเลือกตั้ง ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๑ พันตำรวจเอก ปรีดี เจริญศิลป์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข ๒ นายชาติ อินทนะ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน หมายเลข ๑๐ นายอิสระ บุญญาอรุณเนตร พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข ๑๘ นางสาวใบพุทธ อโศกตระกูล พรรคเพื่อฟ้าดิน หมายเลข ๒๑ นายสรชัด สุจิตต์ พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข ๓๖ นางจันทร์ฉาย อึ้งมณีภรณ์ พรรคพลังคนกีฬา
เขตเลือกตั้งที่ ๒ หมายเลข ๑ พลตรี เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ พรรคเพื่อไทย หมายเลข ๒ นายวิรัช ชัยรอด พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน หมายเลข ๑๐ นางสาวสุมิตรา บุญญาอรุณเนตร พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข ๑๒ นายรชต์พงษ์ มาคงกุล พรรครักษ์สันติ หมายเลข ๑๙ นายเนติ สกุลพราหมณ์ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หมายเลข ๒๑ นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข ๓๖ พันตรี ฐานันดร สุวรรณนคร พรรคพลังคนกีฬา
เขตเลือกตั้งที่ ๓ หมายเลข ๑ นายยุทธนา ลับบัวงาม พรรคเพื่อไทย หมายเลข ๒ นายปรีชา เณรแตง พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน หมายเลข ๑๐ นายอนันต์ จินดาไตรรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข ๑๘ นางแก้วตะวัน พวงบุบผา พรรคเพื่อฟ้าดิน หมายเลข ๑๙ นางทวี ณรงค์พันธ์ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หมายเลข ๒๑ นายนพดล มาตรศรี พรรคชาติไทยพัฒนา
เขตเลือกตั้งที่ ๔ หมายเลข ๑ นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ พรรคเพื่อไทย หมายเลข ๒ นายประสงค์ ชูวงษ์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน หมายเลข ๑๐ นายบุญส่ง เพ็ชรวงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข ๑๙ นายบุญลือ นิลพลอย พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หมายเลข ๒๑ นางสาวพัชรี โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา
เขตเลือกตั้งที่ ๕ หมายเลข ๑ นายสหรัฐ กุลศรี พรรคเพื่อไทย หมายเลข ๒ พันตำรวจโท ราชศักดิ์ คงสว่าง พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน หมายเลข ๑๐ นายสุขสันต์ คงคา พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข ๑๙ นางสาวบังอร จันทร์สุวรรณ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หมายเลข ๒๑ นางมุกดา เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode