กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานี โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 จัดโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ซ์ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”นำผลผลิตทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 27 พ.ย. 2557 )
 

ปทุมธานี โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 จัดโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ซ์ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”นำผลผลิตทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี

           วันนี้ (27 พย.57) เวลา 14.00 น.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี  ร่วมกับชมรมแม่บ้าน ปภ. ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไรซ์เบอรรี่ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”   ณ พื้นที่นำร่องแปลงนาบ้านบึงสมบูรณ์ (คลอง 11)  หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  โดยรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์)  เป็นประธานพิธีเปิด    ผอ.ศูนย์ ปภ เขต1 ปทุมธานี (นายชยันต์  ศิริมาศ) กล่าวรายงาน  และประธานชมรมแม่บ้านกรม ปภ.   (ดร.ปฤถา พรหมเลิศ) ร่วมในพิธีเปิด 

นายชยันต์  ศิริมาศ ผอ.ศูนย์ ปภ เขต1 ปทุมธานี กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จัดโดยศูนย์ ปภ.เขต 1 ร่วมกับ สมาชิกชมรมแม่บ้านกรม ปภ. ของศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี  เพื่อสร้างความสมานฉันท์  และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งนี้ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว จะได้นำผลผลิตส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และส่วนที่เหลือจะนำไปแปรรูปเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นคงด้านอาหารไว้รับมือกับอุทกภัย   กิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”  ได้ดำเนินการปลูกข้าวบนพื้นที่แปลงนาสาธิต ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของจังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม 2557  เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ถึงกำหนดเก็บเกี่ยวผลผลิต   กิจกรรมฯ ประกอบด้วย   พิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่โพสพ  อีกทั้งรองอธิบดีกรม ปภ.  ผอ.ศูนย์ปภ.เขต 1 ปทุมธานี  ประธานชมรมแม่บ้านกรม ปภ. เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติได้เกี่ยวข้าวร่วมกันในแปลงนาสาธิต 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode