กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชลบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 อาเซียน สดุดี อัครศิลปิน

วันที่ 27 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 668 คน)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์/โทรสาร 038-279448
www.thailandchonburi.com
ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2557
ชลบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 อาเซียน สดุดี อัครศิลปิน

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อัครศิลปินพระผู้ทรงงานและเป็นองค์อุปถัมภ์แห่งศิลปะวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นปรากฏในระดับนานาชาติ

สำหรับวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป เป็นการจัดพิธีทำบุญตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 88 รูป ณ หอพระพุทธสิหิงค์ จากนั้นในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เป็นการจัดพิธีลงนาถวายพระพร พิธีสดุดีถวายพระพรชัยมงคล และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจังหวัดชลบุรี พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ และในเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีได้จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติอีกด้วย
ปริญญา/ข่าว

****************************
 

ขอเชิญ ประชาชนชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง "พระมหาชนก”
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ได้เห็นชอบให้นำภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง "พระมหาชนก” ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกเผยแพร่ทางโรงภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 6 ธันวาคม 2557 รอบเวลา 10.00น. และรอบ 15.00 น. โดยมอบหมายให้ทกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
สำหรับประชาชนที่ต้องการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง "พระมหาชนก” สามารถรับบัตรชมฟรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ตามสถานที่ 7 แห่งทั่วประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี รับบัตรได้ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ถนนพัทยาเหนือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ รับบัตรได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น รับบัตรได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา รับบัตรได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อำเภอหัวหิน รับบัตรได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ อำเภอหาดใหญ่ รับบัตรได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช รับบัตรได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประชาชนท่านใดสนใจ นำบัตรประชาชน 1 คนต่อบัตร 2 ใบ โดยนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
ปริญญา/ข่าว
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดโครงการสวดอิติปิโส ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง
นางสาวบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการสวดอิติปิโส ที่สุกแห่งคาถาทั้งปวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2557 ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเข้าวัดสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม รักษาศิล ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลบารมีแก่ต้นเองและครอบครัว ในการดำเนินกาจิกรรมดังกล่าว นอกจากเป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นการรักษาศิล โดยเริ่มทำการสวดอิติปิโส ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2557 ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมโครงการจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง จนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
กาชาดจังหวัดชลบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาอย่างแท้จริง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้ชาวพุทธศาสนิกชนพร้อมกันที่สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038 – 271970
ปริญญา/ข่าว

***************************
 
 
คุ้มครองผู้บริโภค เตือนประชาชน เรื่องผู้โชคดีรับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า
นายประธาน สุรกิจบวร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่า ปัจจุบันมีประชาชนได้รับจดหมายแจ้งว่าเป็นผู้โชคดีให้ไปรับของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน 1 ชิ้นฟรี โดยให้ไปรับที่ร้านค้าที่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน เมื่อไปที่ร้าน พนักงานจะชักชวนให้ประชาชนจับฉลากเลือกสินค้า และพนักงานพยายามพูดจาชักจูงหว่านล้อมให้ซื้อสินค้าเพื่อเติมโดยไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งสินค้าที่ได้รับเป็นสิค้าที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือยี่ห้อที่จำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปและไม่มีคุณภาพ ซึ่งพฤติการณ์ลักษณะดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎอาญา ความผิดตาอมมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าหรือบริการ พ.ศ.2542 ความผิดตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และความผิดตามมาตรา 30 ประกอบกับมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 คณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อดำเนินคดีต่อไป
ปริญญา/ข่าว
**********************************
วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดโครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่บทเพลงรักชาติที่ทรงคุณค่า ผ่านเวทีการประกวดอันจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการแสดงออก และมุ่งหวังให้บทเพลงช่วยกล่อมเกล่าให้มีความรักชาติ สามัคคี และสร้างรอยยิ้มผ่านทบเพลงต่อไป
สำหรับการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัยในครั้งนี้ เป็นประเภทขับร้องเดี่ยว เพื่อถ่ายทอดบทเพลงรักชาติร่วมสมัย ให้แก่ประชาชนและเยาวชน อันจะก่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักชาติรักสถาบันและสมานสามัคคี เป็นการสร้างความสุขให้แก่คนไทย จากการแสดงผลงานที่ได้จากากรรังสรรค์ผลงานด้นดนตรี สู่สาธารณชน โดยการประกวดฯ ไม่จำกัดเพศ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ อายุตั้งแต่ 11 – 14 ปี และอายุตั้งแต่ 15 – 18 ปี โดยจัดการประกวดเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกตัดสินจากแผ่นดีวีดี ที่ผู้ประกวดส่งเข้าร่วมการประกวด คัดเหลือจำนวน 10 คน ในแต่ระดับ และรอบชิงชนะเลิศ จะจัดการประกวดในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาภักดีแผ่นดิน หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท โดยในแต่ละระดับ ผู้ชนะเลิศได้รังรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท และได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประกวดในระดับภาค ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และระดับประเทศต่อไป
ผู้สนใจให้บันทึกเสียงร้อง และภาพของผู้สมัครลงแผ่นดีวีดี พร้อมใบสมัคร ส่งไปสมัครที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 276407 ในวันและเวลาราชการ และทาง www.m-culture.go.th/chonburi สามารถดาว์นโหลดเพลงได้ที่ กระทรวงวัฒนธรรม
ปริญญา/ข่าว
****************************
เมืองพัทยา ได้กิจกรรมวันเอดส์โลก
นายอิทฺธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531 เป็นปีแรก เนื่องจากสถานการณ์ของเอดส์ได้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ.2527 ประเทศไทยได้มีการพัฒนากลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขการแพร่กระจายเชื้อมาอย่างต่อเนื่อง ในระยะแรกทุกคนจะกลัวภัยจากโรคเอดส์กันอย่างมาก เพราะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวี เมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยทางเพศสัมพันธ์หรือทางเลือดแล้ว ผู้รับเชื้อต้องตายทุกรายเพราะไม่มียารักษา ปัจจุบันการพัฒนาด้านการป้องกัน การรักษา รวมทั้งการพัฒนาด้านวัคซีน มีหลายองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันพัฒนาคิดค้นและหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แม้จะพบผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้น แต่มียาต้านไวรัสที่ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบบริการรักษา ซึ่งจะสามารถทำให้ชีวิตยืนนานต่อไปได้ โดยรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และดูแลปฏิบัติงานตามแผนการรักษา
สำหรับการรณรงค์วันเอดส์โลก ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์เอดส์โลกนั้น เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ตระหนักถึงปัญหาร่วมกันและแก้ไข ลดปัญหาผู้ติดเชื้อ รายใหม่ และผู้ติดเชื้อสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งในปี 2555 ได้กำหนดคำขวัญวันเอดส์โลกไว้ว่า "Getting to Zero”
สำหรับเมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดโรค รวมทั้งผู้ติดเชื้อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติ และเข้าถึงการรักษา การรับยาในสถานบริการของรัฐได้ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยา อีกทั้งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อเอชไอวี
ปริญญา/ข่าว
*********************************
พัฒนาชุมชน เปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP
นางจำแลง จีระวิชัยฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในปี 2557 นี้ คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (นตผ.ชาติ) ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 ขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจัดเป็นประจำทุก 2 ปี โดยในปีนี้ในเบื้องต้นได้กำหนดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2557 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักเกณฑ์การลงทะเบียนฯ ดังนี้
สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน OTOP ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ผลิตชุมชน หมายถึง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มคนที่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มภายในชุมชน ผลิตสินค้าที่แสดงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย และสมาชิกในกลุ่มร่วมกันผลิต รวมทั้งร่วมกันบริหารจัดการ และร่วมรับผลประโยชน์ เช่น สมาคม สหกรณ์ มูลนิธิ วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม ชมรม เป็นต้น 2) ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว หมายถึง ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชนที่ผลิตสินค้า ที่แสดงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย และมีความเชื่อมโยงกับชุมชน และ3) ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หมายถึง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งผลิตสินค้า ที่แสดงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย และมีความเชื่อมโยงกับชุมชน โดยมีสินทรัพย์ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ส่วนผู้ประกอบการ ที่นำผลิตภัณฑ์ที่มาลงทะเบียน OTOP ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงความถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งต้องมีมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้บริโภคสด เช่น พืชผัก ผลไม้ (มะม่วง สับปะรด ส้มเขียวหวาน มังคุด ส้มโอ กล้วย) กรณีพันธุ์ไม้ (กิ่งพันธุ์มะม่วง กิ่งพันธุ์มะปราง ไม้ประดับ) ไม่สามารถนำมาลงทะเบียนได้ กลุ่มที่ 2 เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบและผ่านกระบวนการแปรรูป เบื้องต้น เช่น น้ำผึ้ง ข้าวสาร ข้าวกล้อง เป็นต้น /เนื้อสัตว์แปรรูป เช่นหมูแดดเดียว หมูยอ แหนม ไส้อั่ว ไส้กรอก ฮ่อยจ้อ เป็นต้น /อาหารประมงแปรรูป เช่น ปลาช่อนแดดเดียว กะปิ กุ้งแห้ง เป็นต้น และกลุ่มที่ 3 เป็นอาหารแปรรูปกึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูป เช่น ขนมเค้ก เฉาก๊วย ขนมโมจิ กล้วยฉาบ กาละแม ข้าวแต๋น แคบหมู ไข่เค็ม กุนเชียง หมูทุบ เป็นต้น
ประเภทที่ 2 เป็นประเภทเครื่องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ได้แก่ สุราแช่ สุรากลั่น สาโท ไวน์ เหล้าขาว 35-40 ดีกรี เป็นต้น และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ ได้แก่ เครื่องดื่มประเภทพร้อมดื่ม ประเภทชงละลาย และประเภทชง เช่น กาแฟคั่ว กาแฟปรุงสำเร็จ ขิงผง น้ำเฉาก๊วย เป็นต้น
ประเภทที่ 3 เป็นประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย หมายถึง ผ้าทอและผ้าถักจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ รวมทั้งเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องแต่งกายที่ใช้ประดับตกแต่งร่างกาย จำแนกได้ 2 ลักษณะ คือ ผ้า หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผ้าผืนที่ทำจากเส้นใย เส้นด้าย นำมาถักทอ เป็นผืนมีลวดลาย นวมถึงผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องแต่งกาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประดับตกแต่งประกอบการแต่งกายที่ทำจากวัสดุทุกประเภทเพื่อประโยชน์ใช้สอย เช่น กระเป๋าถือ รองเท้า เข็มขัด เป็นต้น และเพื่อความสวยงาม เช่น แหวน สร้อย นาฬิกา เนกไท เป็นต้น
ประเภทที่ 4 เป็นประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ตกแต่งประดับในบ้าน สถานที่ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องครัว เครื่องเรือน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้สอย หรือประดับตกแต่ง หรือให้เป็นของขวัญ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสินค้านั้นต้องไม่ใช้เครื่องจักรเป็นหลัก จำแนกออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประเภทไม้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุทำมาจากไม้เป็นหลัก เช่น กล่อง
ไม้ เฟอร์นิเจอร์ นาฬิกาไม้ตั้งโต๊ะ เป็นต้น กลุ่มที่ 2 ประเภทจักสาน ถักสาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุทำมาจากเส้นใยธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์เป็นหลักเช่น ตะกร้าพลาสติก ชะลอม ไม้กวาด กลุ่มที่ 3 ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์ วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุทำมาจากวัสดุต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ กล่องกระดาษสา ผลไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น กลุ่มที่ 4 ประเภทโลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากโลหะต่างๆเช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก แสตนเลศ ทอง สังกะสี ได้แก่ มีด ช้อนส้อม ภาชนะที่ทำมาจากวัสดุโลหะเหล่านี้ กลุ่มที่ 5 เซรามิคหรือเครื่องปั้นดินเผา หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีการนำวัสดุประเภทดิน สินแร่ไปขึ้นรูปและนำไปเผาด้วยความร้อนสูง เช่น เบญจรงค์ ถ้วยชาม โอ่ง อ่าง กระถางต่างๆ เป็นต้น กลุ่มที่ 6 ประเภท เคหะสิ่งทอ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุทำมาจากผ้ามีการตัดเย็บ เช่นชุดเครื่องนอน พรมเช็ดเท้า ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้นและกลุ่มที่ 7 ประเภทอื่นๆ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุอื่นๆนอกจาก ข้อ 4.1-4.6 เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เรซิน แก้ว เทียน กระจก ซีเมนต์ ต้นไม้มงคล ตุ๊กตาจากดินไทย พระพุทธรูป เป็นต้น
และประเภทสุดท้าย เป็นประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หรือมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบอาจใช้ประโยชน์และอาจส่งผลต่อสุขภาพ ได้แก่ ยาจากสมุนไพร เครื่องสำอางสมุนไพร วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน สมุนไพรไล่ยุงหรือกำจัดแมลง และรวมถึงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้ทางการเกษตร เช่น น้ำหมักชีวภาพน้ำส้มควันไม้ เป็นต้น สามารถจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ ยาจากสมุนไพร เครื่องสำอางสมุนไพร วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
ผู้ประกอบการ หรือชุมชนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์038-284349 ต่อ 104 และที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ
 
***********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode