กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่กังวลเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้ง

วันที่ 1 ก.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อว่าบรรยากาศการเลือกตั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่น่ามีเหตุร้าย และได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงาน เมื่อได้รับคำสั่ง
พันเอก สิทธิ ปิยะสนธิ รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยถึงการทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี (กอ.รมน.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทหาร จะต้องมีความเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สำหรับการดูแลความสงบเรียบร้อยในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกทั้ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ทางด้าน กอ.รมน. ถึงแม้จะเป็นฝ่ายความมั่นคง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เรามีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการณ์ ซึ่งหากพบว่ามีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น และได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ทาง กอ.รมน. ก็จะดำเนินการโดยเร่งด่วน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ในวันเลือกตั้ง ให้ทำหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และถูกต้องตามกฎหมาย
นอกจากนี้ รองผอ.กอ.รมน. ยังได้กล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ออกไปใช้สิทธิ เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญ และเป็นครั้งประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประเทศจะเป็นไปในทิศทางใด ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไปร่วมแสดงเจตนารมณ์ว่าต้องการให้ใครมาบริหารประเทศ และมาดูแลประชาชนคนไทยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode