TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดรักในแผ่นดินดินไทย และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58-31 ธ.ค.58 / เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / 

ข่าวฝาก >> ท่องเที่ยว
ข้อมูลเกี่ยวกับงานตักบาตรดอกไม้ ปี 2553

วันที่ 13 ก.ค. 2553
 
25-27 กรกฎา.นี้ร่วมเสริมประสบการณ์บุญประเพณีตักบาตรดอกไม้-ถวายเทียนพรรษา ที่สระบุรี
 
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดมาว่า จังหวัดสระบุรี เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ซึ่งเพียบพร้อมด้วยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งบุปผาชาติ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัย ในดินแดนแห่งโคบาลของเมืองไทย ที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนได้ตลอดปี ในเดือนกรกฎาคมร่วมประสบการณ์บุญหนึ่งเดียวของไทย ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ของจังหวัดสระบุรี ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันอาสา วันเข้าพรรษา ทุกปีจะมีประชาชนนับหมื่นมาเฝ้ารอพิธีตักบาตรดอกไม้ ล้างเท้าพระสงฆ์ ด้วยความตามตำนานพุทธประวัติ พร้อมชม ขบวนแห่รถบุปผาชาติจากอำเภอและหน่วยงานต่างๆ ที่ตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจง นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกท่องเที่ยวในเส้นทางไหว้พระ 9 วัดเสริมสิริมงคลได้อีกด้วย นางสมพร มโนรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี แจ้งเพิ่มเติมในรายละเอียดการจัดงานว่า ในปีนี้ จังหวัดสระบุรีร่วมกับคณะสงฆ์ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวจังหวัดสระบุรี จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าทรงธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553 และการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษา ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 25 ถึง วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 โดยในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 เวลา 06.00 น. ตักบาตรพระ 3,000 รูป ข้าวสารอาหารแห้งและดอกไม้ (ข้าวสารอาหารแห้งนำไปมอบให้ 266 วัดและผู้ประสงภัย 4จังหวัดภาคใต้-เป็นปีที่ 3) ภาคบ่ายพิธีเปิดเริ่มเวลา 15.00 น และเข้าสู่การถ่ายทอดสดเวลา 15.30 –17.00 น. (26-27 ก.ค.53 ตักบาตรดอกไม้วันละ 2 รอบ เวลา 10.00 และ 14.00 น.) ในพิธีเปิด จะได้ร่วมชื่นชมความสวยงามอลังการกับการจัดขบวนที่ยิ่งใหญ่ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม A - ขบวนที่ 1 ขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป, ขบวนที่ 2 ขบวนพระสงฆ์ (เพื่อให้ประธานและประชาชนตักบาตรดอกไม้ฯ), ขบวนที่ 3 ขบวนเทียนพรรษาพระราชทานและขบวนเทียนจังหวัด(เทียนพรรษาพระราชทานอยู่กลางและเทียนพรรษาจังหวัดอยู่รอบๆ) กลุ่ม B - ดุริยางค์เทศบาลเมืองสระบุรี,- ขบวนพยุหยาตราและขบวนเจ้าเมือง , ขบวนรถบุปผาชาติ (เทศบาลเมืองสระบุรี), ขบวนรถบุปผาชาติของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท กลุ่ม C - ดุริยางค์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม, ขบวนแสดงเอกลักษณ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ (อ.พระพุทธบาท และ อ.เมืองสระบุรี), ขบวนแสดงถึงศาสนาและวัฒนธรรม(อ.เสาไห้,อ.หนองโดน และ อ.หนองแซง) ขบวนแสดงถึงเศรษฐกิจพอเพียง(อ.ดอนพุด , อ.เฉลิมพระเกียรติ , อ.วิหารแดง และ อ.บ้านหมอ), ขบวนแสดงถึงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม (อ.มวกเหล็ก และ อ.วังม่วง), - ขบวนอุตสาหกรรมสระบุรี (อ.หนองแค และ อ.แก่งคอย) ด้านของงบประมาณในการจัดขบวนรถบุปผาชาติและขบวนวัฒนธรรม เทศบาลเมืองพระพุทธบาทสนับสนุนขบวนของอำเภอ ขบวนละ 150,000 บาท และเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้ในแต่ละอำเภอ บริหารจัดการกันเอง โดยในแต่ละขบวนมีอำเภอเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง สถานที่ในบริเวณงาน จัดให้มีการตั้งเต๊นท์บนถนนสายคู่ทั้งหมดและปิดถนน เพื่อความสวยงาม จะได้มีการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและผู้มาร่วมงานไม่ให้เดินไปมาในช่วงเวลาที่พิธีเปิดเริ่ม ,จัดให้มีรถสุขาเคลื่อนที่ 3 คัน ,จัดให้รถบุปผาชาติจอดตลอดการจัดงาน ฯ บริเวณข้างมณฑป เพื่อให้ประชาชนชมหลังจากตักบาตรดอกไม้ ฯ อีกด้วย นายณัฐสิทธิ์ รุ่งรัศมี ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า การจัดงานปีนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อโทรทัศน์ ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ฯ โดยขอเช่าเวลาการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( สทท 11) กรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างเวลา 15.30-17.00 น. 1.30 ชั่วโมงและ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (TGN) เกาะสัญญาณการถ่ายทอดสดไปยัง 155 ประเทศทั่วโลก 15.30-17.00 น. เวลา 1.30 ชั่วโมง การถ่ายทอดสด ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและประสานการดำเนินงาน โดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด,สำนักงานเทศบาลเมืองพระพุทธบาท,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โดยมีพิธีกรบรรยายทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประธานในพิธีเปิดงานฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง วันที่ 25 กรกฎาคม 2553 เวลา 06.00 น.ประธานในพิธีตักบาตรพระ 3,000 รูป (ทางวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นผู้ดำเนินการเรียนเชิญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน) และ ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ฯ เวลา 15.00 น. จังหวัดสระบุรี ได้มีหนังสือเรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย –นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล เป็นประธาน ด้านของ นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 5x10 เมตร ติดตั้งบริเวณทางเข้าจังหวัดสระบุรี 3 ป้าย , จัดทำไวนิล ติดตั้งบริเวณสะพานลอยจากจังหวัดสระบุรี ไปตามเส้นทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30 จุด, จัดทำธงญี่ปุ่น ติดตั้งตามเสาไฟฟ้าในจังหวัดสระบุรี และนอกจังหวัดสระบุรี 500 ชุด, จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ฯ จำนวน 2 ครั้ง ทั้งส่วนกลาง และในจังหวัดสระบุรี , จัดทำป้าย VB บอร์ด 300 ป้าย ,ได้ดำเนินการจัดการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร การจัดพิธีเปิดและการต้อนรับ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท ได้จัดจ้างทีมจัดงานภาคเอกชนในการออกแบบพิธีเปิด โดยเน้นวัฒนธรรมประเพณี ,ตักบาตรดอกไม้ ศาสนาความดีงาม กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการรู้รักสามัคคี และ กำหนดให้มีการตั้งเวทีกลางบริเวณถนนสายคู่ เป็นแนวเดียวกับต้นไม้ เพื่อจัดให้มีการแสดงในพิธีเปิดบนเวที การส่งเสริมการท่องเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี โดย นางสุนีย์ ณิโรจน์ศิล นายกสมาคมพร้อมผู้ประกอบการท่องเที่ยว ฯ ได้เตรียมจัดบูธบริเวณพื้นที่หน้าประตูยักษ์ เพื่อจัดนิทรรศการแสดงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด มีการแจกแผ่นพับ (สถานที่พัก , ร้านอาหาร , แนะนำแหล่งท่องเที่ยว) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ มีการวางแผนในเรื่องการจัดแพคเก็จทัวร์ชมสวนดอกเข้าพรรษาที่บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พุแค ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ประสานขอให้ทางสวนพฤกษศาสตร์พุแคปลูก โดยอาจจัดเป็นแพจเก็จในลักษณะพานักท่องเที่ยวจากกรุงเทพ ฯ มาตักบาตรดอกไม้ ฯ , ชมสวนดอกเข้าพรรษา และท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี โดยเดินทางไป-กลับในหนึ่งวัน พาหนะจะเป็นรถตู้/รถไฟ/รถบัส และ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท ได้จัดให้มีบริการในเรื่องที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยว หากมีนักท่องเที่ยวต้องการให้อำนวยความสะดวก ขอให้ชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว ฯ ประสานงานกับเทศบาลเมืองพระพุทธบาท การเชิญชวนมวลชนเข้าร่วมงาน ได้รับการสนับสนุนจาก อำเภอประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมจัดมวลชนมาร่วมงาน โดยให้มีผังการนั่งของมวลชนแต่ละอำเภอ และสถานศึกษา สถานประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมเสริมประสบการณ์บุญในปีนี้อย่างกว้างขวางอีกด้วย ในประเด็นการจัดงานที่เป็นผลจากการจัดงานที่ผ่านมา ก้านการทำความสะอาดบริเวณงานตลอดการจัดงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้จัดนักเรียนเพื่อเก็บขยะบริเวณวันละสองรอบ ดังนี้ . วันแรก มอบโรงเรียนสุธีวิทยา วันที่สอง มอบโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท และโรงเรียนพระพุทธบาท วันที่สามมอบ โรงเรียนท้ายพิกุล โดยให้ทางเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ประสานกับโรงเรียน เรื่องภาชนะรวบรวมขยะและสถานที่ เวลาการเก็บขยะ เพื่อให้บริเวณงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการระวังรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท จัดกำลังและวางมาตรการการเฝ้าระวัง ,การควบคุมเรื่องราคาอาหารและเครื่องดื่มไม่ให้แพงเกินไปหรือฉวยโอกาส ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ , การควบคุมเรื่องคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี,สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร, สำนักงานเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ,สำนักงานจังหวัดสระบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 0 3631 3433 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08 1994 0827. สมพร มโนรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี /ข่าว/พิมพ์ 2 กรกฎาคม 2553
จำนวนคนอ่าน 11 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode