กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ก.ค. 2554 )
จังหวัดขอนแก่น
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและหาแนวทางในการแห้ปัญหาร่วมกันเน้นการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐- ๑๖.๓๐ น น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พันตำรวจตรีศักดา เตชะ เกรียงไกร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันเน้นการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และได้ประกาศอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเรื่องการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % เป็นวาระของจังหวัดขอนแก่นที่จะต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัด รวมถึงการดำเนินการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ในสถานประกอบการ ๑๑๗๔ แห่ง สถาบันการศึกษา และพื้นที่ ๒๖ อำเภอ การบังคับใช้กฎหมายของตำรวจภูธรจังหวัด การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่มหาวิทยาลัย การแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางตัดผ่านรถไฟ จังหวัดขอนแก่นมีระยะทางรถไฟ ยาว ๑๓๓ กม. จำนวน๒๔ ทางถนนผ่านทางรถไฟ โดยขอความร่วมมืออบต.ตั้งสัญญานไฟ ปรับภูมิทัศน์และทำป้ายเตือน การบังคับใช้กฎหมายตำรวจภูธรภาค ๔ เสนอการเจาะรูใบขับขี่เมื่อทำผิดกจราจร เจาะ ๑ รู ผิดครั้งแรกปรับ ๑๐๐-๒๐๐ บาท เจาะ ๒ รูผิดครั้งที่ ๒ ปรับ ๕๐๐ บาท และเจาะ ๓ รู ผิดครั้งที่ ๓ ปรับ ๕๐๐ บาทและยึดใบขับขี่เลย ให้ตำรวจที่จับแจ้งข้อมูลให้ขนส่งจังหวัดทราบทุกครั้ง แต่มาตรการนี้ต้องเกิดการยอมรับและร่วมมือกันทุกภาคี เน้นการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงก่อนดำเนินมาตรการ และประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมเมืองจราจรปลอดภัยภายใต้แนวคิด สร้างวัฒนธรรมปลอดภัย วินัยจราจรและน้ำใจ ณ ลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย การประกวดการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน/โรงเรียน การปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การทำเมืองจราจรจำลองแห่งน้ำใจ บูธสาธิตตรวจสภาพรถ การให้บริการเปลี่ยในใบขับขี่กระดาษเป็นสมาร์ทการ์ด การแสดงคอนเสิร์ต จากวง Singular และวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีการสัมมนาอุบัติเหตุแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ ข่าว-พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode