กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กีฬาจะก้าวไกลร่วมใจสนับสนุนกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40

วันที่ 30 มิ.ย. 2554 )
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕
 
กีฬาจะก้าวไกล... หากเราร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ที่จังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ (วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ (วันที่ ๙ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕) ณ จังหวัดขอนแก่นเริ่มนับถอยหลังในการเตรียมงาน คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ประชุมหารือในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นให้ได้ข้อสรุป เพื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะได้ลงมือทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราช่วยกันทำเราทำในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น การจัดงานกีฬาแห่งชาติ สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้งานเดินหน้าไปได้ด้วยความราบรื่นก็คือ "งบประมาณ” ในการจัดงานกีฬาแห่งชาติในแต่ละครั้งต้องยอมรับว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก เพื่อบริหารจัดการในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้จัดสรรให้จังหวัดที่เป็นเจ้าภาพผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่แล้วก็ตาม แต่ว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ จังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจำเป็นต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มในกิจกรรมบางรายการที่งบประมาณไม่เพียงพอ และที่สำคัญจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพทุกจังหวัดมีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬา และนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจังหวัดในช่วงเวลานั้นปีนี้ ในฐานะที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ก็ต้องเตรียมการในเรื่องงบประมาณไว้เช่นกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ จังหวัดจึงจะถือโอกาสนี้จัดงานกีฬาแห่งชาติให้ยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันได้มอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยประสานงาน สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาที่ จ่าจังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๘ ๑๘๓๑ ๔๙๖๔ หรือนิติกร โทร ๐๘ ๑๕๔๔ ๙๗๘๑ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าผมตั้งใจไว้ว่าจะให้งานกีฬาแห่งชาติเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ชาวขอนแก่น และผู้สนับสนุนในพื้นที่ให้ความสนใจที่จะพัฒนาด้านกีฬาของจังหวัดอย่างเป็นระบบและจริงจัง เพื่อนำไปสู่การสร้างนักกีฬาให้เป็นมืออาชีพ เรามีนักกีฬาที่เป็นคนขอนแก่นที่ได้สร้างชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมาแล้ว และแต่ละคนก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลัง ทำอย่างไรเราจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ที่เป็นคนขอนแก่นเพื่อทดแทนคนรุ่นเก่าให้ได้ โจทย์นี้เป็นคำถามที่ชาวขอนแก่นทุกคนจะต้องช่วยกันค้นหาคำตอบและ ลงมือทำอย่างจริงจัง ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode