กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การลงคะแนนเลือกตั้ง สส.ในเจตจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 29 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
 
การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 และคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตจังหวัดไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 นั้น เพื่อให้การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่เสียสิทธิการเลือกตั้งและเพื่อรณณรงค์ให้ให้มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากตามนโยบายรัฐบาล จึงขอให้ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งของบุคคลที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า คือ ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 ผู้นั้นสามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 3กรกฎาคม 2554 ณ หน่วยเลือกตั้งได้ และผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 ผู้นั้นหมดสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ 3 ประการ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ได้ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ด้วยตนเอง หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนก็ได้ โดยต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้งหรือหลัง7 วันนับจากวันเลือกตั้ง ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode